Satışın dinamikleri-Satıcılar

By |2019-05-28T20:07:32+03:00Aralık 13th, 2018|Categories: Makale|

1.( Satıcılar… ) Satış olarak tanımladığımız eylemin temelde 3 dinamiği bulunmaktadır. Satıcılar yani biz, müşteriler ve satış süreci. Satış eylenin başarılı olarak sonuçlanması için bu 3 temel dinamiği çok iyi incelemeye, anlamaya ve pratiğe dökmeye ihtiyaç duymaktayız. Satışın en önemli aktöründen olan satıcıyı kısaca; doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda, doğru yöntem ve doğru davranış ile [...]