Monthly Archives: Ocak 2019

//Ocak

Değişimi yönetmek

By |2019-06-14T13:00:38+03:00Ocak 14th, 2019|Categories: Makale|

Önemli şeyler bir anda yapılamaz; ufak şeylerin bir araya getirilmesiyle oluşur. Vincent Van Gogh . Değişim, belki de hayatımızın en önemli gerçeği. Her şeyin değişmek zorunda olduğu bir sistem içinde geçen günlerimizde hepimizde olan temel bir dürtü. İnsan karmaşık düzende yaratılmış bir varlık, özellikle öğrenme ve öğrendiklerimizi uygulama konusunda… Bazı şeyleri çok kolay öğrenip uygulayıp değişebiliyorken [...]

Bizi ne motive eder?

By |2019-05-28T20:16:02+03:00Ocak 12th, 2019|Categories: Makale|

İnsanları  motive eden nedir? Bu soruyu cevaplamak için birçok teori geliştirilmiştir. Örneğin Frederick Herzberg tıpkı Maslow ve Alderfer gibi, motivasyonun temelinde ihtiyaçların olduğunu savunmuştur. Herzberg 1960’lı yılların başlarında geliştirdiği İki-Faktör teorisinde yaklaşık 200 mühendis ve muhasebeciden oluşan bir grupla görüşmüş ve onlara geçmişte işlerindeki motivasyon ve demotivasyon durumlarını sormuştur. Alınan cevaplar çalışanların iş tatmini ve tatminsizliğiyle [...]

Satışın dinamikleri-Müşteriler

By |2019-05-28T20:06:02+03:00Ocak 11th, 2019|Categories: Makale|

Müşterilerin satın alma davranışları ne kadar değişti? Son 20 yıl boyunca Dünyadaki hızlı değişimi düşünecek olursak, bilginin çok kolayca ulaşılabilir olması, üretim teknolojilerindeki hızı ilerlemeler, üretim maliyetlerini düşürmüş, büyüyen dünya ekonomisi nedeniyle tüm sektörlerde yeni markaların ortaya çıkmasına sebep olmuş, ürünlerin büyük bir çoğunluğunda kalite standartları birbirlerine yaklaşmış ve artık müşteriler satın alma kararları verirken [...]