Blog

/Blog
Blog2019-05-27T20:12:00+03:00

Karşılık etkisi

Sosyolog ve antropolog Marcel Mauss ‘’Hediyeler asla karşılıksız değildir. Vereni de alanı da birbirine bağlar’’ demektedir. Karşılık Etkisi; insanların çoğunun kendilerine verilen ayrıcalıklar, hediyeler, faydalar ve kaynaklar karşılığında hissettiği güçlü bir ‘’borcunu ödeme’’ arzusudur. Eğer hiç hediye vermediğiniz birinden özel bir günde veya özel olmayan herhangi bir gün hediyesi almışsanız, bunun ne kadar huzursuz edici olduğunu yaşamışsınızdır. Biri bize bir [...]

By |Haziran 10th, 2019|Categories: Makale|0 Comments

İknanın temel yapıtaşları

Eşinizle, arkadaşlarınızla, müşterilerinizle veya işyerinizdeki kişilerle zaman zaman fikirleriniz örtüşmüyor ve anlaşmazlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Bu an, çatışma anı olarak adlandırılır. Çatışma; anlaşma olasılığımızın çok düşük olduğu durumlarda ortaya çıkan istek, amaç, fikir ve beklentilerin karşımızda bulunan kişiyle uyuşmamasıdır. Görüş ve beklentilerimizin karşımızdaki kişiyle uyuşmadığı zaman ne yaparız? Davranış şeklimiz ne olmalıdır? Fikir, amaç ve beklentilerimizin tehdit edildiğini algılayan beynimiz yoğun [...]

By |Haziran 10th, 2019|Categories: Makale|Tags: , |0 Comments

Müzakerenin 3 aşaması

Birçok kişi müzakereyi, karşılıklı oturup birbirlerine tekliflerini sunmak diye düşünür. Gerçekte bu, müzakerenin son aşamasıdır. Müzakerenin üç aşaması; Plan, Yapı ve Tartışma’dır. David Lax ve James Sebenius’un 3-D Negotiation isimli kitapta belirttikleri üzere, bu aşamaların her biri kritik derecede önemlidir. PLAN… Her müzakerenin ilk aşaması Plan’dır. Bu, müzakerenin tüm taraflar için tatmin edici bir sonuç vermesi için gerekenlerin sırasıyla hazırlanmasıdır. [...]

By |Haziran 10th, 2019|Categories: Makale|Tags: |0 Comments

Değişimi yönetmek

Önemli şeyler bir anda yapılamaz; ufak şeylerin bir araya getirilmesiyle oluşur. Vincent Van Gogh . Değişim, belki de hayatımızın en önemli gerçeği. Her şeyin değişmek zorunda olduğu bir sistem içinde geçen günlerimizde hepimizde olan temel bir dürtü. İnsan karmaşık düzende yaratılmış bir varlık, özellikle öğrenme ve öğrendiklerimizi uygulama konusunda… Bazı şeyleri çok kolay öğrenip uygulayıp değişebiliyorken bazı konularda ise bir [...]

By |Ocak 14th, 2019|Categories: Makale|0 Comments

Satışın dinamikleri-Müşteriler

Müşterilerin satın alma davranışları ne kadar değişti? Son 20 yıl boyunca Dünyadaki hızlı değişimi düşünecek olursak, bilginin çok kolayca ulaşılabilir olması, üretim teknolojilerindeki hızı ilerlemeler, üretim maliyetlerini düşürmüş, büyüyen dünya ekonomisi nedeniyle tüm sektörlerde yeni markaların ortaya çıkmasına sebep olmuş, ürünlerin büyük bir çoğunluğunda kalite standartları birbirlerine yaklaşmış ve artık müşteriler satın alma kararları verirken fiyat ve kalite beklentilerinin [...]

By |Ocak 11th, 2019|Categories: Makale|0 Comments

Satışın dinamikleri-Satıcılar

1.( Satıcılar… ) Satış olarak tanımladığımız eylemin temelde 3 dinamiği bulunmaktadır. Satıcılar yani biz, müşteriler ve satış süreci. Satış eylenin başarılı olarak sonuçlanması için bu 3 temel dinamiği çok iyi incelemeye, anlamaya ve pratiğe dökmeye ihtiyaç duymaktayız. Satışın en önemli aktöründen olan satıcıyı kısaca; doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda, doğru yöntem ve doğru davranış ile müşterisine sunan kişi olarak [...]

By |Aralık 13th, 2018|Categories: Makale|0 Comments