Makale

/Makale

Karşılık etkisi

By |2019-06-10T16:10:12+03:00Haziran 10th, 2019|Categories: Makale|

Sosyolog ve antropolog Marcel Mauss ‘’Hediyeler asla karşılıksız değildir. Vereni de alanı da birbirine bağlar’’ demektedir. Karşılık Etkisi; insanların çoğunun kendilerine verilen ayrıcalıklar, hediyeler, faydalar ve kaynaklar karşılığında hissettiği güçlü bir ‘’borcunu ödeme’’ arzusudur. Eğer hiç hediye vermediğiniz birinden özel bir günde veya özel olmayan herhangi bir gün hediyesi almışsanız, bunun ne kadar huzursuz edici olduğunu [...]

İknanın temel yapıtaşları

By |2019-06-10T16:04:01+03:00Haziran 10th, 2019|Categories: Makale|Tags: , |

Eşinizle, arkadaşlarınızla, müşterilerinizle veya işyerinizdeki kişilerle zaman zaman fikirleriniz örtüşmüyor ve anlaşmazlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Bu an, çatışma anı olarak adlandırılır. Çatışma; anlaşma olasılığımızın çok düşük olduğu durumlarda ortaya çıkan istek, amaç, fikir ve beklentilerin karşımızda bulunan kişiyle uyuşmamasıdır. Görüş ve beklentilerimizin karşımızdaki kişiyle uyuşmadığı zaman ne yaparız? Davranış şeklimiz ne olmalıdır? Fikir, amaç ve beklentilerimizin tehdit [...]

Müzakerenin 3 aşaması

By |2019-06-10T16:01:57+03:00Haziran 10th, 2019|Categories: Makale|Tags: |

Birçok kişi müzakereyi, karşılıklı oturup birbirlerine tekliflerini sunmak diye düşünür. Gerçekte bu, müzakerenin son aşamasıdır. Müzakerenin üç aşaması; Plan, Yapı ve Tartışma’dır. David Lax ve James Sebenius’un 3-D Negotiation isimli kitapta belirttikleri üzere, bu aşamaların her biri kritik derecede önemlidir. PLAN… Her müzakerenin ilk aşaması Plan’dır. Bu, müzakerenin tüm taraflar için tatmin edici bir sonuç vermesi [...]

Değişimi yönetmek

By |2019-06-14T13:00:38+03:00Ocak 14th, 2019|Categories: Makale|

Önemli şeyler bir anda yapılamaz; ufak şeylerin bir araya getirilmesiyle oluşur. Vincent Van Gogh . Değişim, belki de hayatımızın en önemli gerçeği. Her şeyin değişmek zorunda olduğu bir sistem içinde geçen günlerimizde hepimizde olan temel bir dürtü. İnsan karmaşık düzende yaratılmış bir varlık, özellikle öğrenme ve öğrendiklerimizi uygulama konusunda… Bazı şeyleri çok kolay öğrenip uygulayıp değişebiliyorken [...]

Satışın dinamikleri-Müşteriler

By |2019-05-28T20:06:02+03:00Ocak 11th, 2019|Categories: Makale|

Müşterilerin satın alma davranışları ne kadar değişti? Son 20 yıl boyunca Dünyadaki hızlı değişimi düşünecek olursak, bilginin çok kolayca ulaşılabilir olması, üretim teknolojilerindeki hızı ilerlemeler, üretim maliyetlerini düşürmüş, büyüyen dünya ekonomisi nedeniyle tüm sektörlerde yeni markaların ortaya çıkmasına sebep olmuş, ürünlerin büyük bir çoğunluğunda kalite standartları birbirlerine yaklaşmış ve artık müşteriler satın alma kararları verirken [...]

Satışın dinamikleri-Satıcılar

By |2019-05-28T20:07:32+03:00Aralık 13th, 2018|Categories: Makale|

1.( Satıcılar… ) Satış olarak tanımladığımız eylemin temelde 3 dinamiği bulunmaktadır. Satıcılar yani biz, müşteriler ve satış süreci. Satış eylenin başarılı olarak sonuçlanması için bu 3 temel dinamiği çok iyi incelemeye, anlamaya ve pratiğe dökmeye ihtiyaç duymaktayız. Satışın en önemli aktöründen olan satıcıyı kısaca; doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda, doğru yöntem ve doğru davranış ile [...]