Deneyime dönüşen eğitimler

Satış&Pazarlama

  • Kendilerini yönetebilen
  • Satış süreçlerine yatkın
  • İlişki yönetiminde başarılı
  • Fonksiyonel yetkinlikleri gelişmiş
  • Hedef gerçekleştiren

satış kanalları istiyorsanız…

  • FARK Yaratan Satış
  • B2B Satışın Anatomisi
  • Nöro Satışın Büyüsü
  • NLP İle Hipnotik Satış
  • Telesatışta Dönüşüm
  • Stratejik Pazarlama
  • Ticari Pazarlama
  • Shopper Marketing (Alışverişçi Pazarlaması)

programlarımızla YETKİNLİK KAZANSINLAR!

Yönetim&Liderlik

  • Gelişerek geliştiren yöneticilere
  • İlham veren liderlere

yatırım yapmak ister misiniz?

  • Yönetici Oluyorum
  • İlham Veren Liderlik
  • NLP İle Koçluk
  • Hedeflerle Yönetim
  • Gelişim Yönetimi
  • Satış Yönetimi
  • Bayi Yönetimi
  • Stratejik Düşünme

modülleriyle ETKİLİ LİDER OLSUNLAR!

Beceri gelişimi

  • İletişim kalitesini yükseltmeyi
  • Çatışmaları kontrol edebilmeyi
  • Zaman ve öncelik yönetimi yapabilmeyi
  • Dinleme yeteneği sağlamayı
  • Stresi izole edebilmeyi
  • Hedeflerle çalışmayı

geliştirmek arzusundaysanız…

  • Temel İletişim
  • Müzakere Becerileri
  • Sunum Teknikleri
  • Çatışma Yönetimi
  • Zaman ve Öncelik Yönetimi
  • Yaratıcı Düşünme
  • Kişisel Farkındalık

eğitimleriyle BECERİ ARTTIRALIM!

NLP&Değişim

  • Alışkanlıklarını değiştiremeyen
  • Eğitimleri uygulamaya geçiremeyen
  • Motivasyonları çok düşük
  • Sürekli şikayet eden
  • Özgüvenleri az
  • Hedefleri olmayan
  • Değişmekte zorlanan
  • Takım çalışmasından uzak

çalışanlarınız varsa…

  • Kişisel Hedef Belirleme
  • Değişim Yönetimi
  • Motivasyon Stratejileri
  • Proaktif İş Becerileri
  • Eğiticinin Eğitimi
  • NLP (Neuro Linguistic Programming)
  • Kazanan Takımlar

programlarımızla GELİŞİMİ BAŞLATALIM!